تبلیغات
یاس-یاسر بختیاری-رپ-رپ فارسی-Rap-Yaser Bakhtiari-Yas Persian-Persian rap - تماس با یاس
درودبرسرباز میهن و رومی2011

در این قسمت می توانید به یاس میل بزنید و در ارتباط باشید . در اولین فرصت جواب میگیرید

نام و نام خانوادگی (گزینه الزامی)

پست الکترونیک (گزینه الزامی)

موضوع

پیغام